10 حدیث با موضوع یاد خدا

یاد خدا


1.امام علی(ع):


یاد خدا عقل را آرامش می دهد، دل را روشن می کند و رحمت او را فرود می آورد.


غررالحکم 2/66/1858


2. امام علی(ع):


خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید و با آن راه نجات و رستگاری را به پیمایید.


بحارالانوار 78/39/16


3.رسول اکرم(ص):


هر کس خدای عزوجل را اطاعت کند خدا را یاد کرده است، هر چند نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندک باشد.


بحارالانوار 77/86/3


4.امام صادق(ع):


درباره آیه ی ((یاد خدا بزرگتر است)) _: به یاد خدا بودن در هنگام روبرو شدن با حلال و حرام.


نورالثقلین 4/162/61


5.امام باقر(ع):


گویا مومنان همان فقیهان(فرزانگان دین فهم) و اهل اندیشیدن و پند گرفتن هستند. شنیده های دنیوی، گوش آنها را از (شنیدن) یاد خدا کر نمی کند و زرق و برق دنیا چشم آنان را از یاد خدا کور نمی گرداند.


بحارالانوار 73/36/17


6.امام صادق(ع):


خدای عزوجل به موسی وحی کرد: ای موسی در هیچ حالی مرا فراموش نکن و به ثروت زیاد شاد نشو، زیرا از یاد بردن من دلها را سخت می کند و همراه ثروت زیاد، گناهان زیاد است.


کافی 8/45/8


7.امام سجاد(ع):


پرخوری و سستی اراده و مستی سیری و غفلت حاصل از قدرت، از عوامل بازدارنده و کند کننده در عمل است و ذکر (خدا) را از یاد می برد.


بحارالانوار 78/129/1


8. امام سجاد(ع):


ای آن که یادش مایه شرافت و بزرگی یادکنندگان است و ای آن که سپاسگزاریشان موجب دست یافتن سپاسگزاران (بر نعمتها) است و ای آن که فرمانبرداریش سبب نجات فرمانبرداران است، بر محمد و آل او درود فرست وبا یاد خود دلهای ما را از هر یاد دیگری بازدار.


صحیفه ی سجادیه از دعای 11


9.امام باقر(ع):


ذکر زبان حمد و ثناء، ذکر نفس سختکوشی و تحمل رنج، ذکر روح بیم و امید، ذکر دل صدق و صفا، ذکر عقل تعظیم و شرم، ذکر معرفت تسلیم و رضا و ذکر باطن مشاهده و لقا است.


مشکاة الانوار ص 113


10.رسول اکرم(ص):


خدای عزوجل می فرماید: هرگاه یاد من بر بنده ام غالب شود، خواهش و خوشی او را در یاد خود قرار دهم و چون خواهش و خوشی او را در یاد خود قرار دهم عاشق من شود و من نیز عاشق او گردم و چون عاشق یکدیگر شدیم حجاب میان خود و او را بردارم و عشق خود را بر جان او چیره گردانم، چندان که مانند مردم دچار سهو و غفلت نمی شود، سخن اینان سخن پیامبران است، اینان براستی قهرمانند.


کنزالعمال 1/433/1872


منبع:


یک هزار حدیث


گردآورنده کتاب:هادی موحدی


ناشر:انتشارات ارم

منبع اینترنتی : http://liaghat72.parsiblog.com

/ 0 نظر / 43 بازدید